Ticari işletmelerin kuruluş aşamalarından başlayarak günlük işleyiş ve tasfiyelerine kadar her nevi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini içermektedir.

Bu çerçevede başlıca faaliyet alanları:

 • Ticaret ve Şirketler Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Ortak Girişimler
 • Hava Taşıma Hukuku
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar
 • Sigorta Hukuku
 • Yabancılar Hukuku
 • E-Ticaret ve Tüketici Hukuku
 • Deniz ve Kara Taşıma Hukuku
 • Medya ve Reklam Hukuku
 • Aile Hukuku
 • İş Hukuku
 • Sağlık Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Hukuk ve Ticaret Davaları
 • Vergi ve İdare Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Tasfiye ve Yeniden Yapılandırma
 • İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Tahkim